Arrow top

Závěsná dráha

Závěsná dráha

Závěsná dráha je určena pro dopravu materiálů a pracovníků v důlních dílech o minimálním profilu 08 s úklonem do 30°.

Úseky tratě jsou opatřeny kloubovým spojem pro vzájemné spojení a zavěšení na chodbovou výztuž, umožňující vertikální zlom sekce o + –7°

Při dopravě je možno používat tahu vrátku nebo závěsné lokomotivy.

Závěsná dráha je sestavená ze stavebnicových dílů a sestává se ze základních částí a příslušenství.

Závěsnou dráhu a příslušenství vyrábíme ve variantách – ZD 24A, ZD 24B.

Jednotlivé části svou konstrukcí vyhovují požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2 , pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem a hořlavým prachem.

Pro závěsnou trať nabízíme komplexní řešení a tyto části

 • Závěsná dráha ZD 24 A
 • Závěsná dráha ZD 24 B
 • Závěsy tratě
 • Závěsy tratě univerzální
 • Souprava kabin pro přepravu osob
 • Mobilní hydraulické zvedací zařízení MHZZ8 – DUO
 • Kotvení tratě
 • Tyče spojovací
 • Trať
 • Výhybky
 • Sanitní souprava
 • Kontrolní přístroj KPBV 4
 • Zarážky
 • Vozíky nosné
 • Vozík nosný – Energovlak
 • Brzdové vozíky BV1, BV1 – DUO
 • Mobilní zvedací zařízení
 • Kontrolní přístroj KPBV 5

Základní technické údaje

Varianta tratě ZD24A ZD24B
Pojízdný profil I155 I155
Délka sekcí 2,4 m, 3 m 2 m, 2,4 m, 3 m
Největší nosnost Při sekci 3m a rozteči nosných vozíků 1,62 m, 2 × 2000 kg (při nadměrném břemenu 2× 2690 kg po dobu max. 20% času trvalého provozu) Při sekci 2 m a rozteči nosných vozíků 1,42 m, 2× 4000 kg
Max. tažná síla trakčního prostředku 64 kN 120 kN se spojovacími tyčemi v provedení 120 kN
Nosnost vozíku 2000 kg 4000 kg
Další vlasnosti   Možnost využití vyšších nosností při použití zvedacího zařízení MHZZ