Arrow top

Vrátky

Použití vrátku v praxi

Vrátky jsou určeny pro plenění výdřevy (vytrhávání stojek), železné výstroje a tedy k účelům vyžadujícím velkou tažnou sílu při malé rychlosti lana.

Vrátek těžní VTA 1000

Vrátek těžní VTA 1000 s pohonem elektrickým je určen k dopravě a přemísťování materiálu, strojů a jejich částí v dolech na vodorovných i úklonných dopravních cestách.

Technické parametry:

Největší tah v laně při prázdném bubnu 10,8 kN
Délka lana Ø 12,5 390 m
Délka lana Ø 14 310 m
Hmotnost 769 kg

Vrátek plenící VP 40, VPE – P 118

Vrátky jsou určeny pro plenění výdřevy (vytrhávání stojek), železné výstroje a tedy k účelům vyžadujícím velkou tažnou sílu při malé rychlosti lana.

Technické parametry

Největší tah v laně 58,2 kN 47 kN
Délka lana Ø 18 135 m 100 m
Délka lana Ø 20 125 m  
Hmotnost 940 kg 1135 kg

Vrátek pomocný VPO 1

Vrátek VPO 1 P1, P2 je určen k zavěšení ocelového bednění při prohlubování jam a šibíků, případně pro jiné účely vyžadující velkou tažnou sílu při malé rychlosti lana. Vrátek v provedení P2 je možno použít i jako vlečný nebo plenící, případně pro přemisťování břemen na úklonných drahách.

Provedení P1 P2
Max. dovolená hmotnost zavěšeného břemene 3200 kg 3200 kg
Маx. tah v laně 55 kN 55 kN
Délka lana Ø 16 160 m  
Délka lana pro práci v úklonech Ø 20 100 m 100 m
Hmotnost 1130 kg 1290 kg

Vrátek vlečný VV 8, VVS 104

Vrátek je určen k dopravě a přemisťování materiálu, strojů a jejich částí v dolech na vodorovných tratích.

Provedení VV 8 VVS 104
Маx. tah v laně 11,34 kN 9,6 kN
Délka lana Ø 18 170 m  
Délka lana Ø 20   65 m
Hmotnost 400 kg 69,4 kg

Napínací vrátek VNE 68

Napínací vrátek typové označení VNE 68 je určen k napínání pásu pásového dopravníku. Ve spojení s elektrickým zařízením umožňuje udržovat napnutí dopravního pásu v požadovaných hodnotách.

Vrátek může být používán v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem jako zařízení skupiny I kategorie M2 podle směrnice Rady 94/9/ES, v rozsahu teploty okolí –20° do 40°C.

Střední tah vrátku ve dvou lanech 34 kN
Střední provozní tah napínání (na napínacím vozíku) 25,5 kN*
Střední provozní tah napínání (na napínacím vozíku) 51 kN*
Maximální provozní tah napínání (na napínacím vozíku) 68 kN*
Havarijní provozní tah napínání (na napínacím vozíku) 102 kN*
Střední rychlost navíjení lana 0,5 m.s –1
Průměr bubnu 400 mm
Výkon elektromotoru dSg 180 L4 22 kW
Otáčky elektromotoru 1468 ot/min
Průměr lana 16 mm
Na buben možno navinout délku lana 2×110 m
Nosnost lana min. 140 kN
Doporučená norma lana ČSN 0224322
DIN 3060
pevnost drátků 1570 MPa
Způsob navíjení lana na buben horní

Napínací vrátek VNE 500

Napínací vrátek typové označení VNE 500 je určen k napínání pásu pásového dopravníku. Ve spojení s elektrickým zařízením umožňuje udržovat napnutí dopravního pásu v požadovaných hodnotách.

Vrátek může být používán v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem jako zařízení skupiny I kategorie M2 podle směrnice Rady 94/9/ES, v rozsahu teploty okolí –20° do 40°C.

Napínací vrátek VNE 500 je tvořen rámem se sestavením bubnu, převodovkou, elektromotorem s pružnou spojkou, ukladačem lana a převáděcími kladkami tažného lana a kotvením.

Střední tah vrátku 86 kN
Maximální tah vrátku 99 kN
Celková maximální provozní síla (na napínacím vozíku) 594* kN*
Střední rychlost navíjení lana 0,5 m.s –1
Průměr bubnu 645 mm
Výkon elektromotoru SP2 50M-4 55 kW
Otáčky elektromotoru 1484 ot/min
Průměr lana 24 mm
Na buben možno navinout délku lana 400 m
Nosnost lana min. 400 kN
Hmotnost vrátku bez lana 9355 kg