Arrow top

Stříhačky profilů

Střihačky řady ST

Jsou určeny především k dělení důlní ocelové výztuže. Pro každý stříhaný profil musí být volen stříhací mechanizmus s nožem správného průřezu.

V případě potřeby lze dělit i jiné profily než důlní výztuže např. běžné válcované profily, kulatinu apod., musí se však použít speciální nože.

Střihačka profilů ST 4 svou konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2, pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem nebo hořlavým prachem.

Parametr ST4 ST3
Délka 1 595 mm 1 750 mm
Šířka 670 mm 900 mm
Výška 600 mm 550 mm
Hmotnost 1 550 kg 1 900 kg
Pracovní kapalina Hydraulický olej Hydraulický olej
Max. pracovní tlak 28 MPa 22 MPa
Max. střižná síla 2 700 kN 1 400 kN
Max. velikost důlních profilů hmotnostní řada 38 29

Střihačka profilů ST4

Střihačka ST4 je určena především k dělení důlní ocelové výztuže bez větší deformace oddělených částí. Stříhat lze důlní profily hmotnostní řady 21 až 36.

Pro každý stříhaný profil musí být volen stříhací mechanizmus s nožem správného průřezu. Stříhací mechanizmus se mění otvorem v rámu a drží na dvou čepech a čtyřech šroubech. V případě potřeby lze dělit i jiné profily než důlní výztuže např. běžné válcované profily, kulatinu apod., musí se však použít speciální nože.

Střihačka profilů ST 4 svou konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2, pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem nebo hořlavým prachem, podle ČSN EN 13463–1.

Popis zařízení

Celkové uspořádání ST-4 je patrné z přiloženého obrázku. K přírubě rámu je připevněn hydraulický válec, ke kterému je pomocí dvou čepů uchycen beran střižného mechanizmu. Střihaný profil se vsunuje bočním otvorem v rámu, vysunutím beranu dojde k sevření profilu noži a rozdělení na dvě části.

ST-4 se skládá z těchto hlavních částí

Na zvláštní objednávku možno dodat

Střihačka profilů ST3

Použití

Střihačka profilů je určena k bezdeformačnímu stříhání tyčí rúzných profilů, především dílů důlní výztuže typu K, P, TH, V a to na každém pracovišti, i důlním, kde je k dispozici tlakový zdroj. Při stříhání tyčí různého profilu musí být použita vždy sada řezných nástrojů odpovídajícího tva­ru.

Technický popis

Střihačka profilů je jednoduché konstrukce , nenáročná na údržbu a obsluhu. Skládá se z tuhého svařovaného rámu, střihacího mechanismu, ramene , dvojice přímočarých hydromotorů a hydraulického rozvodu. Rám je opatřen úchyty a otvory pro bezpečné přemísťování střhačky na pracoviště.