Arrow top

Wagony kopalniane

Wagony kopalniane JDV

Te typy wagonów kopalnianych składają się ze spawanej skrzyni wagonu ze wzmocnionym dnem, podwozia z zespołem kołowym i nieruchomą osią oraz ruchomych kół na łożyskach wałeczkowych stożkowych. Podwozie wyposażone jest w stalowo-żeliwne zderzaki z gumową wkładką.

Objętość użytkowa wagonu 0,45 - 1,8 m3
Przerobiona objętość 1250 - 2500 kg
Odstęp 450 - 900 mm
Rozstaw 375 - 500 mm
Średnica koła 300 - 350 mm
Maksymalna dopuszczalna prędkość 18 km/h
Minimalny promień łuku toru 7 m
Maks. dopuszczalne obciążenie statyczne 25 kN

Wagony kopalniane VSV

Wagony kopalniane składają się ze spawanej skrzyni wozu z dwoma odchylanymi dnami oraz zestawu kołowego. Wagony mają zawieszenie w postaci gumowych sprężyn. Wagony łączy się za pomocą sprzęgów. Nasze wagony kopalniane przeznaczone są do zespołów trakcyjnych ciągniętych przez lokomotywę i są rozładowywane w trakcie przejazdu przez stację rozładunkową, np. nad zbiornikiem wyładowczym. Przednie części wagonu są zakryte, aby uniknąć rozpadania się skał przy napełnianiu.

Objętość użytkowa wagonu 3,3 - 5,3 m3
Przerobiona objętość 1250 - 2500 kg
Odstęp 450 - 900 mm
Rozstaw 375 - 500 mm
Średnica koła 350 mm
Maksymalna dopuszczalna prędkość 18 km/h
Minimalny promień łuku toru 20 - 27 m
Maks. dopuszczalne obciążenie statyczne 40 kN

Specjalne wagony kopalniane

Kłonicowe, z odchylanymi kłonicami, kłonice teleskopowe, z platformą o nośności 3,5 i 6 t, do transportu benzyny i olejów o objętości 0,71 i 1,5 m3, z podwójnym podwoziem o nośności do 8 t do transportu zmechanizowanej obudowy, sanitarne, do transportu materiałów wybuchowych, ze zdejmowaną paletą lub korbą, kablowe, do transportu osób, do transportu żużlu.