Arrow top

Przemysł maszynowy

Kruszarka DCS-40 P3

Kruszarka DCS-40 P3, wersja kontenerowa, gdzie rama kruszarki osadzona jest na kontenerowej ramie nośnej. Zapewnia między innymi prostszy sposób transportu z użyciem pojazdów przystosowanych do przewozu kontenerów serii CTS.

Kruszarka przeznaczona do kruszenia niekleistego, średnio twardego i twardego gruzu i odpadu budowlanego, betonu oraz mniej ściernych materiałów naturalnych, takich jak wapień, piaskowiec lub podobnych materiałów o wytrzymałości na ściskanie do 200 MPa.

Materiał do kruszenia transportuje się ładowarką do leja wsypowego. Lej wsypowy posiada podajnik z wibratorami.

Kruszarka jest jednopodporowa, ze szczękami z okładziną odporną na ścieranie, z hydraulicznym systemem ustawiania otworu wyjściowego kruszarki. Przenośnik taśmowy ma taśmę o szerokości 650 mm.

Parametry techniczne  
Wydajność kruszarki 10 – 40 t/h
Maks. wytrzymałość kruszonej skały 200 MPa
Otwór wejściowy 700 mm x 500 mm
Otwór wyjściowy 20 – 110 mm
Maks. wielkość kawałka surowca na wejściu 500 mm x 400 mm
Obroty koła zamachowego 290 obr./min
Masa całkowita 12 300 kg
Łączna moc 44 kW
Wymiary kruszarki (długość x szerokość x wysokość) 8,7 m x 2,35 m x 3­,8 m
Wymiary leja wsypowego i pojemność 1,1 m x 2,5 m / 2 m³
Wysokość krawędzi leja wsypowego nad ziemią przy opuszczonych ścianach bocznych i zdjętej platformie 2,65 m
Moc silnika elektrycznego kruszarki 37 kW
Szerokość przenośnika taśmowego 650 mm
Szybkość taśmy 1 m/s

Części do maszyn i urządzeń

Produkujemy części do maszyn na podstawie dokumentacji technicznej klienta w ramach oferty produkcji na indywidualne zamówienie.

Elementy spawane

Produkujemy elementy spawane o kształcie i zakresie, na które pozwalają możliwości technologiczne naszej produkcji i przyznane uprawnienia, na indywidualne zamówienie klientów.

Elementy obrotowe

Produkujemy wały, kołnierze, sworznie, koła, również zębate, w zakresie naszych możliwości produkcyjnych.

Uzębienia

Produkujemy koła czołowe z uzębieniem zewnętrznym o zębach prostych i skośnych oraz koła czołowe z uzębieniem wewnętrznym o zębach prostych, wraz ze szlifowaniem zębów, w zakresie możliwości technologicznych naszego urządzenia maszynowego.

Produkcja przyrządów i narzędzi

Oferujemy usługi zewnętrzne naszego zakładu narzędziowego.