Arrow top

Maszyny górnicze

Kruszarki węgla

Kruszarki serii DU zostały opracowane na potrzeby kruszenia węgla i kamieni oraz innych materiałów o wytrzymałości 130 MPa.

Umieszczane są w korytarzu kopalni na linii przenośnika zgrzebłowego. Kruszarki te można stosować na liniach przenośników zgrzebłowych różnego typu i o różnej szerokości.

Kruszarki węgla

Wagony kopalniane

Wagony kopalniane

Wagony kopalniane składają się ze spawanej skrzyni wozu z dwoma odchylanymi dnami oraz zestawu kołowego. Wagony mają zawieszenie w postaci gumowych sprężyn. Wagony łączy się za pomocą sprzęgów. Nasze wagony kopalniane przeznaczone są do zespołów trakcyjnych ciągniętych przez lokomotywę i rozładowywane są w trakcie przejazdu przez stację rozładunkową, np. nad zbiornikiem wyładowczym. Przednie części wagonu są zakryte, aby uniknąć rozpadania się skał przy napełnianiu.

Giętarki do profili

Giętarka charakteryzuje się prostą konstrukcją i nie wymaga skomplikowanej obsługi ani konserwacji. Składa się z ramy, napędu, zestawu rolek przesuwających profile, wałków podtrzymujących, obudowy i źródła ciśnienia dla rolek regulujących i prowadzących.

Giętarki do profili

Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe

Przenośniki są przeznaczone do transportu węgla, kamieni i urobku w poziomych i nachylonych wyrobiskach. Materiał jest transportowany na górną gałąź przewijającej się taśmy jednego lub kilku miejsc nasypowych na jedno miejsce, do którego jest wysypywany. Produkowane przez nas przenośniki taśmowe dostępne są z taśmą o szerokości 800, 1000, 1200 i 1400 mm. Konstrukcja poszczególnych elementów przenośników spełnia wymogi dla urządzeń grupy I, kategorii M2, do użytku w podziemnych częściach kopalń, w których istnieje zagrożenie wybuchu metanu lub łatwopalnego pyłu. Konstrukcja przenośników jest modułowa. Poszczególne elementy przenośników projektowane są zgodnie z potrzebami klienta, z uwzględnieniem wymaganej mocy, kąta nachylenia toru, automatyki rozwozu, długości, liczby miejsc nasypowych, naprężeń.

Przecinarki do cięcia profili

Są przeznaczone przede wszystkim do cięcia stalowych zbrojeń w kopalniach. Do każdego ciętego profilu należy wybrać odpowiedni mechanizm tnący z nożem o odpowiednim przekroju.

W razie potrzeby można ciąć także inne profile, nie tylko zbrojeniowe, np. zwykłe profile walcowane, o okrągłym przekroju itp., ale wymaga to użycia specjalnych noży.

Przecinarki do cięcia profili

Wciągarki

Wciągarki

Wciągarki służą do transportu materiału, a także między innymi do napinania przenośników taśmowych lub przesuwania pojazdów szynowych.

Nasza oferta wciągarek jest szeroka i prezentujemy ją na osobnej stronie.

Kolejka podwieszana

Kolejka podwieszana przeznaczona jest do transportu materiałów i pracowników w wyrobiskach o minimalnym profilu 08 z kątem nachylenia do 30°. Nasza oferta kolejek podwieszanych jest szeroka i prezentujemy ją na osobnej stronie.