Arrow top

Kolejka podwieszana

Kolejka podwieszana

Kolejka podwieszana przeznaczona jest do transportu materiałów i pracowników w wyrobiskach o minimalnym profilu 08 z kątem nachylenia do 30°.

Na odcinkach toru montowane są połączenia przegubowe do łączenia i zawieszania na zbrojeniu korytarza, które pozwalają na poziomy uskok odcinka o + –7°.

Do transportu można używać siły pociągowej wciągarki lub podwieszanej lokomotywy.

Kolejka podwieszana ma konstrukcję modułową i składa się z podstawowych części i akcesoriów. Kolejkę i akcesoria produkujemy w wariantach – ZD 24A, ZD 24B.

Konstrukcja poszczególnych elementów spełnia wymogi dla urządzeń grupy I, kategorii M2, do użytku w podziemnych częściach kopalń, w których istnieje zagrożenie wybuchu metanu lub łatwopalnego pyłu.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie dla konstrukcji kolejki podwieszanej oraz następujące elementy

 • Kolejka podwieszana ZD 24 A
 • Kolejka podwieszana ZD 24 B
 • Zawiesia toru
 • Zawiesia toru uniwersalne
 • Zestaw kabin do transportu osób
 • Przenośne hydrauliczne urządzenie podnośnikowe MHZZ8 – DUO
 • Kotwienie toru
 • Łączniki
 • Tor
 • Rozjazdy
 • Zestaw ratunkowy
 • Urządzenie sterujące KPBV 4
 • Zderzaki
 • Wózki nośne
 • Wózek nośny – pociąg elektryczny
 • Wózki hamulcowe BV1, BV1 – DUO
 • Przenośne urządzenie podnośnikowe
 • Urządzenie sterujące KPBV 5

Podstawowe dane techniczne

Wariant toru ZD24A ZD24B
Profil trasy I155 I155
Długość odcinków 2,4 m, 3 m 2 m, 2,4 m, 3 m
Największa nośność Dla odcinka 3 m i rozstawu wózków nośnych 1,62 m, 2 × 2000 kg (przy nadmiernym ciężarze 2× 2690 kg przez okres maks. 20% czasu nieprzerwanej pra­cy) Dla odcinka 2 m i rozstawu wózków nośnych 1,42 m, 2× 4000 kg
Maks. siła pociągowa pojazdu trakcyjnego 64 kN 120 kN z łącznikami w wersji 120 kN
Nośność wózka 2000 kg 4000 kg
Inne właściwości   Możliwość zapewnienia lepszej nośności przy zastosowaniu urządzenia podnośnikowego MHZZ