Arrow top

Důlní výroba

Drtiče uhlí

Drtiče řady DU byly vyvinuty pro drcení uhlí a kamene či jiných materiálů do pevnosti 130 MPa.

Umísťují se v důlní chodbě do tratě hřeblového dopravníku. Drtič je možno použít ve spojení s hřeblovými dopravníky různých typů a šířky.

Drtiče uhlí

Důlní vozy

Důlní vozy

Důlní vozy se skládají ze svařované korby se dvěma odklopnými dny, která se odklápí včetně dvojkolí. Vozy jsou odpruženy pomocí pryžových pružin. Spojení vozů je pomocí spřáhel. Tyto důlní vozy jsou určeny pro vlakové soupravy tažené lokomotivou a vyprázdňovány průběžným průjezdem přes výsypnou stanici, např. na záhlaví zásobníku. Čela vozu jsou překryta proti rozpadu horniny v době plnění.

Ohýbačky profilů

Ohýbačka je jednoduché konstrukce, nenáročná na obsluhu a údržbu. Sestává se z rámu, pohonu, sady hnacích kladek příslušného profilu, podpěrných válečků, krytu a zdroje tlaku pro stavěcí a pohyblivé kladky.

Ohýbačky profilů

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky

Dopravníky jsou určeny pro dopravu uhlí, kamene a rubaniny ve vodorovných a úklonných důlních dílech. Materiál je dopravován na horní větvi nekonečného pásu jednoho nebo více násypných míst na jedno výsypné místo. Pásové dopravníky vyrábíme pro šíře pásu 800,1000,1200­,1400 mm Jednotlivé části pásových dopravníků svou konstrukcí vyhovují požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2 , pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem a hořlavým prachem. Dopravníky jsou ve stavebnicovém provedení. Jednotlivé části dopravníků jsou navrženy dle potřeb zákazníka dle požadovaných výkonů, úklonů tratě , automatiky rovozu , délky , počty násypných míst , napínání .

Stříhačky profilů

Jsou určeny především k dělení důlní ocelové výztuže. Pro každý stříhaný profil musí být volen stříhací mechanizmus s nožem správného průřezu.

V případě potřeby lze dělit i jiné profily než důlní výztuže např. běžné válcované profily, kulatinu apod., musí se však použít speciální nože.

Stříhačky profilů

Vrátky

Vrátky

Vrátky slouží k dopravě materiálů a také například k napínání pásových dopravníků nebo slouží k posunu kolejových vozidel.

Jejich nabídka je obsáhlá a nejdete ji na samostatné stránce.

Závěsná dráha

Závěsná dráha je určena pro dopravu materiálů a pracovníků v důlních dílech o minimálním profilu 08 s úklonem do 30°. Jejich nabídka je obsáhlá a nejdete ji na samostatné stránce.

Závěsná dráha